Friday, November 2, 2012

Innehållsförteckning


1. Neolitiska kvinnofiguriner – uttryck för en kvinnodominerad religion?
 Gudinnekult och figuriner
 Kronologi och spridning
 Modergudinnan
Peter J Uckos ahistoriska alternativ
 Figuriner och sexualitet
 En unik könsfördelning?
 Falliska hällristningar i norr
 Figuriner och abstrakta begrepp – exemplet Lega
Hodders poststrukturalism eller Domus:Agrios::kvinnor:män
Marija Gimbutas och Den stora gudinnan
Kritiken mot Gimbutas gudinneteori
   
2.   Figuriner, kulthus och rituella centra
Vincakulturen: regionala rituella centra?
Gimbutas: tempel och tempelmodeller
Catal Hüyük
Tempelkulturen på Malta
Det minoiska Kreta

3.Den västeuropeiska megalitkulturen
Crawford: ögongudinnans vandrande missionärer
Fleming: att frigöra sig från modergudinnans omfamning
Hodders Domus – från hus till gravmonument
 Megalitiska Skandinavien
Det urholkade Domus: Hodder om Storbritannien
Gimbutas: graven som livmoder

4.Ett matrifokalt, egalitärt och fredligt Europa?
Ett jämlikt samhälle?
Ett fredligt samhälle?
Religion och social organisering: ett matrifokalt och matrilineärt samhälle?
Neolitiska Malta och polynesiska Påskön – en etnografisk parallell?

5.Alternativ till fysiologiskt faderskap - förnekande, okunnighet eller villospår?

6.Att idealisera neolitikum
Att bortförklara människooffer
Att bortse från mångfalden

7.Reflektioner och slutsatser

Referenser

No comments:

Post a Comment